Muntlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til statsministeren

Om å endre det urettferdige skattesystemet som har ført til økte forskjeller, med henvisning til manglende beskatning av aksjeutbytte og skjevfordelingen av kapitalinntekter

Datert: 10.05.2000
Besvart: 10.05.2000 av statsminister Jens Stoltenberg

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV):


Les hele debatten