Muntlig spørsmål fra Kristin Krohn Devold (H) til justisministeren

Om å sikre at liv og helse til kvinner med trygghetsalarmer ivaretas bedre enn tilfellet kan bli hvis ikke sikkerhetsselskapene får unntak under den pågående streiken

Datert: 03.05.2000
Besvart: 03.05.2000 av justisminister Hanne Harlem

Kristin Krohn Devold (H)

Spørsmål

Kristin Krohn Devold (H):


Les hele debatten