Muntlig spørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om å bruke telefonavlyttingsbevis i rettssaker for å heve straffene for krenking av grensebestemmelsene, bl.a. menneskesmugling

Datert: 03.05.2000
Besvart: 03.05.2000 av justisminister Hanne Harlem

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP):


Les hele debatten