Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til landbruksministeren

Om denne regjeringens landbrukspolitikk, sett i lys av statens tilbud i landbruksoppgjøret og det at Bondevik-regjeringens landbruksmelding ikke ble trukket tilbake

Datert: 24.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP):


Les hele debatten