Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Om å få etablert tannlegevakt i samtlige fylker

Datert: 03.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av helseminister Tore Tønne

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Østfold og noen andre fylker mangler tannlegevakt eller har etablert lite tilfredsstillende ordninger. Personer i befolkningen med behov for øyeblikkelig hjelp ved tannskader/smerter har ingen organisert tannlegevakt å henvende seg til.

Vil statsråden ta et initiativ slik at en likeverdig og tilfredsstillende vaktordning kan etableres i samtlige fylker?


Les hele debatten