Spørretimespørsmål fra Aud Gaundal (A) til kommunalministeren

Om hva som vil bli gjort for å flytte funksjoner i offentlig forvaltning ut fra Oslo og andre større byer

Datert: 07.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av kommunalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Desentralisering av statlige etater har vært en hjertesak for Senterpartiet. Senterpartiet foreslo i valgkampen blant annet å flytte deler av Fiskeridepartementet til Tromsø.

Hva vil kommunalministeren konkret gjøre for å flytte funksjoner i offentlig forvaltning ut fra Oslo og andre større byer?


Les hele debatten