Spørretimespørsmål fra May Britt Vihovde (V) til samferdselsministeren

Om NSB BA sitt vedtak om å leggja ned alle avgangar på Arendalsbanen og i staden transportera passasjerane med buss

Datert: 12.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): NSB BA har vedteke å leggja ned alle avgangar på Arendalsbanen. Passasjerane frå Arendal skal det eg kjenner til transporterast med buss til Nelaug første året.

Er dette ei permanent løysing, eller kan det finnast andre løysningar, slik ein til dømes har funne ved Bratsbergbanen?


Les hele debatten