Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Om konsekvensene for kulturlandskapet av at utmarksbeiter i store deler av Hedmark pga. ulv har ligget brakk i flere år

Datert: 12.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I store deler av Hedmark har ulven ført til at utmarksbeitene har ligget brakk i flere år med de konsekvenser dette får for blant annet kulturlandskapet.

Ser statsråden denne form for skade, og hva akter hun å gjøre med dette?


Les hele debatten