Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om å antyde omfanget av problemet med veger til ingensteds og kostnad for en fullførelse av disse vegene

Datert: 12.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Ifølge en undersøkelse hos samtlige vegkontor finnes det en rekke "veier til ingensteds". Fra sentralt hold ser det ut til at ingen har den fulle oversikt over disse veiene.

Kan statsråden gjøre et forsøk på en antydning om problemets størrelse og kostnad for en fullførelse av disse "veiene til ingensteds"?


Les hele debatten