Spørretimespørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til kulturministeren

Om å berolige landets lokal-tv-stasjoner med å fastslå at nye forskrifter for sponsing av tv tidligst vil tre i kraft 1. januar 2002

Datert: 12.10.2000
Besvart: 18.10.2000 av kulturminister Ellen Horn

Hanne Dyveke Søttar (FrP)

Spørsmål

Hanne Dyveke Søttar (FrP): 1. oktober 2000 skulle nye regler for sponsing av TV ha trådt i kraft. Dette skjedde ikke og saken er nå utsatt på ubestemt tid. Det er mange, spesielt landets lokal-TV-stasjoner, som er usikre på hvilken innvirkning dette har på deres inngåelse av sponsoravtaler for 2001.

Kan statsråden berolige landets lokal-TV-stasjoner med å fastslå at de nye forskriftene tidligst trer i kraft 1. januar 2002?


Les hele debatten