Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til samferdselsministeren

Om at flere velger bort tog til fordel for privatbil pga. den sterke prisøkningen på kollektivtrafikken, som vil svekkes ytterligere av budsjettforslaget om reduserte bensinavgifter

Datert: 13.10.2000
Fremsatt av: Inge Myrvoll (SV)
Besvart: 18.10.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Prisen på kollektivtrafikken har de fleste steder økt langt utover den generelle prisstigningen. I statsbudsjettet er det foreslått reduserte bensinavgifter noe som vil svekke kollektivtrafikken ytterlige i forhold til privatbilen. Redusert statlige overføringer er den direkte årsaken til den store prisøkningen. I Oslo-området har prisøkningen ført til av folk velger privatbilen.

Er statsråden enig i at den sterke prisøkningen har ført til at flere velger bort tog, og hva vil gjøres for å snu utviklingen?


Les hele debatten