Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å få en oppdatert oversikt over egenbetalingen i grunnskolen, og å pålegge kommunene å fjerne all egenbetalingspraksis som er i strid med opplæringsloven

Datert: 13.10.2000
Fremsatt av: Helge Bjørnsen (SV)
Besvart: 18.10.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): I statbudsjettet for 2000 ble det anslått at egenandelene i grunnskolen utgjorde ca. 100 mill. kroner. Det er grunn til å anta at en del ev egenbetalingen er i strid med opplæringsloven. Alt tyder på at egenbetalingen har økt etter departementets forrige undersøkelse.

Vil statsråden ta initiativ til å få en oppdatert oversikt over egenbetalingen i grunnskolen, og vil statsråden pålegge kommunene å fjerne all egenbetalingspraksis som er i strid med opplæringsloven.


Les hele debatten