Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at Oslo kommune ikke synes å ville følge den vedtatte opptrappingsplan for psykiatrien, da nedlegginger av avdelinger og poster ved Gaustad sykehus fortsetter

Datert: 18.10.2000
Besvart: 25.10.2000 av helseminister Tore Tønne

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Stortinget har vedtatt en opptrappingsplan for psykiatrien, men Oslo kommune synes ikke å ville følge denne planen. Nedlegginger av avdelinger og poster ved Gaustad sykehus fortsetter, og denne gangen er det avdelingen for dobbeltdiagnoser, altså rus og psykiatri, som skal legges ned. Tidligere er Kastanjebakken nedlagt.

Skjer dette i henhold til en av departementets godkjente psykiatriplaner for Oslo kommune?


Les hele debatten