Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om at legemiddelforvaltningen har overskredet fristen for saksbehandling av søknaden om pliktmessig refusjon av giktmedisinen Celebra med én måned

Datert: 19.10.2000
Besvart: 25.10.2000 av helseminister Tore Tønne

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Søknad om pliktmessig refusjon av giktmedisinen Celebra ble sendt 30. mars 2000, og ved prisgodkjennelse 15. juni 2000 startet fristen for saksbehandlingen av refusjonssøknaden å løpe. Foreløpig har legemiddelforvaltningen ikke gitt svar på denne søknaden, på tross av at fristen, som i henhold til EØS-reglene er på 90 dager, er overskredet med én måned.

Hvordan ser statsråden på at Norge på denne måten bryter med EØS-reglene om saksbehandlingstid, og når vil et svar foreligge i denne saken?


Les hele debatten