Spørretimespørsmål fra Harald Solberg (KrF) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om tiltak for en enklere og raskere måte å kvalifisere seg som sykepleier i Norge på når man har utdannelse og erfaring i faget fra hjemlandet

Datert: 19.10.2000
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 25.10.2000 av helseminister Tore Tønne

Harald Solberg (KrF)

Spørsmål

Harald Solberg (KrF): I Tønsberg Blad 12. og 13. oktober 2000 framgår det at det for en sykepleier fra Polen har vært en lang og krevende prosess for å få klarlagt hva som kreves for å få godkjent polsk sykepleierutdanning.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for en enklere og raskere måte å kvalifisere seg som sykepleier i Norge når man har utdannelse og erfaring i faget fra hjemlandet?


Les hele debatten