Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til nærings- og handelsministeren

Om når Norkring AS kan forvente å få svar på konsesjonssøknaden om utbygging av bredbåndsnettverk til 95 pst. av befolkningen

Datert: 19.10.2000
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 25.10.2000 av kulturminister Ellen Horn

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Nærings- og handelsministeren har nylig holdt pressekonferanse og avertert at det skal bygges ut bredbåndsnettverk som dekker hele landet. Norkring AS har søkt om konsesjon for å bygge ut bredbånd til 95 pst. av befolkningen til en pris av ca. 2 mrd. kroner, og kan ha jobben gjort i løpet av ca. 2 år. De tekniske løsningene benyttes allerede i flere europeiske land. Norkring har til nå ikke fått svar.

Når kan Norkring forvente å få svar på konsesjonssøknaden?


Les hele debatten