Spørretimespørsmål fra May Britt Vihovde (V) til samferdselsministeren

Om avslaget på Hordaland fylkeskommune sin søknad om statleg medverknad til kollektivsatsing på Kokstad/Sandsli i Bergen

Datert: 20.10.2000
Besvart: 25.10.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): Hordaland fylkeskommune fekk 18. oktober 2000 nei frå Samferdsledepartementet på søknaden om statleg medverknad til eit spleiselag for kollektivsatsing på Kokstad/Sandsli i Bergen. Kommunen og fylket får beskjed om å ordne opp sjølve. Dette skjer på trass av at ein samla samferdslekomite i budsjettbehandlinga for inneverande år ba Samferdslesdepartementet legge opp til at tenlege kollektivløysingar kan iverksetjast.

Kva har statsråden gjort for å følgje opp denne samrøystes merknaden?


Les hele debatten