Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om at Statens vegvesen, Hedmark, har satt opp 11 skilt for å reklamere for økt bruk av buss, og mulig redusert trafikksikkerhet pga. dette

Datert: 24.10.2000
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 01.11.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark har Statens vegvesen, Hedmark, satt opp 11 skilt for å reklamere for økt bruk av buss. Statens vegvesen har tidligere hatt en veldig restriktiv holdning til denne type skilting, blant annet overfor næringslivet. Skiltene er satt opp på sterkt trafikkerte veistrekninger, også på steder med 90 km/t sone.

Synes statsråden det er riktig at etaten selv setter opp slike skilt som de selv hevder kan redusere trafikksikkerheten?


Les hele debatten