Spørretimespørsmål fra Jan Sahl (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om en iransk familie som har fått avslag på søknad om opphold, og om kvinners forhold i Iran

Datert: 25.10.2000
Besvart: 01.11.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): En iransk familie har fått avslag på søknad om opphold 26. september 2000. Omgjøringsbegjæring er sendt, og SOS Rasisme konkluderer med at denne familien ikke bør sendes tilbake til Iran. Det legges særlig vekt på kvinners forhold i Iran, og dermed situasjonen til datteren på 16 år. Datteren har på eget initiativ tatt opp sin sak i form av brev til Kongen og ønske om å møte ansvarlig statsråd.

Hva er departementets vurdering av forholdene i Iran og datterens situasjon?


Les hele debatten