Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til nærings- og handelsministeren

Om at dikttolkning på nynorsk er sidestilt med nautiske fag i utdanning av navigatører ved tekniske fagskoler, og adgang til å utstede midlertidig sertifikat fram til en kontinueringseksamen

Datert: 26.10.2000
Besvart: 01.11.2000 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I forbindelse med utdannelse av navigatører ved tekniske fagskoler, er dikttolkning på nynorsk sidestilt med nautiske fag som navigasjon, lastelære, stabilitetslære og sjøveisregler. Dersom man ved eksamen stryker i dikttolkning får ikke vedkommende løst sitt sertifikat, fordi det ikke gis dispensasjon fram til kontinuering, noe man fikk mulighet for tidligere.

Vil statsråden gjenopprette denne adgangen til å utstede midlertidig sertifikat i perioden fram til eventuell kontinuering?


Les hele debatten