Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om at en rekke fiskebruk er lagt ned pga. en kampanje fra ESA og Fiskeridirektoratets kontrollverk mot treverk som materiale i forbindelse med fiskeproduksjon

Datert: 26.10.2000
Besvart: 01.11.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Siden EØS-avtalen ble inngått har Fiskeridirektoratets kontrollverk og ESA drevet en kontinuerlig kampanje mot treverk som materiale i forbindelse med fiskeproduksjon. Ny forskning viser at treverk egner seg bedre enn plast. En rekke fiskebruk er lagt ned grunnet disse skjerpede kravene. Nå viser det seg at hjemmelen for disse skjerpelsene og påleggene er tvilsomme.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp den store skaden som mange fiskerisamfunn er utsatt for, grunnet nedleggelse av fiskeanlegg?


Les hele debatten