Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om statleg overtaking av eigarskap til sjukehusa, og betydninga av det lokale folkestyret

Datert: 27.10.2000
Besvart: 01.11.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad har mange gonger understreka betydninga av det lokale folkestyret.

Meiner statsråden at statleg overtaking av eigarskap til sjukehusa vil fremja ei slik utvikling?


Les hele debatten