Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om flyttingen av Fiskeridirektoratets ytre etat fra Svolvær til Bodø, og hvilke drøftinger som har vært gjennomført med ansatte og tillitsvalgte før avgjørelsen ble tatt

Datert: 02.11.2000
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 15.11.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Statsråden svarte på et spørsmål i ordinær spørretime 25. oktober 2000 vedrørende flytting av Fiskeridirektoratets ytre etat fra Svolvær til Bodø. I sitt svar gjentok statsråden to ganger at det var hensynet til de ansatte som var det avgjørende i beslutningen.

Hvilke prosesser og hvilke drøftinger har vært gjennomført sammen med de ansatte og deres tillitsvalgte før avgjørelsen ble tatt?


Les hele debatten