Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om årsaken til det tilsynelatende store spriket i asylvurderingene for kosovoalbanere i Sverige og Norge

Datert: 07.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): I Aftenposten 23. oktober 2000 står det at fire av ti kosovoalbanere som søker politisk asyl i Sverige får bli. I Norge er det færre enn 1 pst. som hittil har fått positivt svar på sine søknader.

Hva er årsaken til at det tilsynelatende er så stort sprik i asylvurderingene i Sverige og Norge?


Les hele debatten