Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til utenriksministeren

Om russaranes massive overgrep mot tsjetsjenarane, og å fordøme Russland sin manglande oppfølging av ein FN-resolusjon om konflikten, slik Human Rights Watch har bede om

Datert: 09.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): Russaranes massive overgrep mot tsjetsjenerane har gått føre seg i over eitt år. Organisasjonen "Human Rights Watch" har no henvendt seg til alle FNs medlemsland og bede dei om på det sterkaste å fordøme Russlands manglande oppfylgjing av FNs resolusjon av 25. april 2000 om konflikten.

Korleis vil Regjeringa fylgje opp dette?


Les hele debatten