Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at midtskyss for dei minste elevane ikkje er lovfest, noko som skapar problem for mange elevar, foreldre og kommunar

Datert: 10.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): Som konsekvens av Reform 97 vart organiseringa av skoledagen endra. Grensa for skoleskyss for 6-åringane vart lovfest til 2 km, og mange kommunar organiserte midtskyss for dei minste elevane. Det siste vart ikkje lovfest. Det skapar nå problem for mange elevar, foreldre og kommunar.

Vil statsråden ta eit initiativ for å endra lova, slik at desse problema kan varta løyste?


Les hele debatten