Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til barne- og familieministeren

Om å endre avslaget Lyngdal Markedsforening har fått til å arrangere tre nattopne fredagar, i staden for tre sundagsopne handledagar

Datert: 10.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): Lyngdal Markedsforening ynskjer, i tråd med bygdas kulturelle tradisjonar å arrangera tre nattåpne fredagar, fram til kl. 24.00, i staden for tre sundagsåpne handledagar, slik åpningstidslova gjev høve til. Fylkesmannen har for andre år på rad sagt nei til ein slik dispensasjon.

Vil statsråden endra dette avslaget, eventuelt om naudsynt ta initiativ til ein lov eller forskriftsendring?


Les hele debatten