Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at Høgskolen i Østfold ikke har fått startbevilgning, og at departementet tydeligvis har feil opplysninger om når nåværende leiekontrakter utløper

Datert: 10.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Høgskolen i Østfold er det høyest prioriterte investeringsprosjekt innen UH-sektoren som ikke har fått startbevilgning. Departementet har tydeligvis feil opplysninger om når nåværende leiekontrakter utløper. To kontrakter utløper 21. desember 2000 og én kontrakt 30. juni 2002. I år, som i 1999, er dette fra departementet feilaktig opplyst til 2004 og 2005. Leieavtalen, som går ut nå, lar seg vanskelig fornye, og skolen kan stå uten rom.

Hvordan vil statsråden forholde seg til saken?


Les hele debatten