Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til landbruksministeren

Om at styret i Norgesmøllene DA, som Statkorn Holding eig 60 pst. i, har foreslått å redusera talet på tilsette ved avdelinga i Stavanger med 30

Datert: 11.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Styret i Norgesmøllene DA har foreslått å redusera talet på tilsette ved avdelinga i Stavanger med 30. Dette skjer etter at Norgesmøllene DA for ca to år sidan kjøpte ut NKL, med lovnader om sikre arbeidsplassar. Tilsette ved Tou Mølle fekk desse lovnadene, mot å pendle til Stavanger.

Vil statsråden sjå til at dette selskapet, som Statkorn Holding eig 60 pst i, tek det ansvar me forventar av statlege eigde selskap, og vil Regjeringa legge opp til ei drøfting av kva slags samfunnsansvar statlege selskap må ta?


Les hele debatten