Muntlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til utenriksministeren

Om at det ifølge lederen for Det europeiske miljøbyrå - EUs svar på SFT - ikke er mulig å hevde at norske gasskraftverk vil føre til lavere klimagassutslipp i Europa

Datert: 25.10.2000
Besvart: 25.10.2000 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp):


Les hele debatten