Spørretimespørsmål fra Lodve Solholm (FrP) til fiskeriministeren

Om kvifor båtar utan fartøykvotar - båtar i gruppe II - vert haldne utanfor Fiskeridirektoratet sitt pilotprosjekt for samlekvotar for fartøy i kystflåten

Datert: 15.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Lodve Solholm (FrP)

Spørsmål

Lodve Solholm (FrP): Fiskeridirektoratet har sett i gang eit pilotprosjekt for samlekvotar for fartøy i kystflåten.

Kvifor vert berre båtar i gruppe 1 invitert til å vere med, medan båtar utan fartøykvotar, båtar i gruppe 2, vert haldne utanfor?


Les hele debatten