Spørretimespørsmål fra Børge Brende (H) til samferdselsministeren

Om å sikre Røros et godt flytilbud av hensyn til næringslivet og turistnæringen, når Braathens' rute nå legges ned

Datert: 16.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Etter 40 år med ruteflygninger til Røros nedlegger Braathens ruten fra 2. januar 2001. Det vil få svært negative ringvirkninger for næringslivet i hele fjellregionen, og ikke minst turistnæringen. Det er livsnerven for hele Røros-distriktet det her er tale om. For Røros er det avgjørende at man nå finner langsiktige løsninger som sikrer et godt flytilbud. Samtidig med at Braathens sliter tungt, økes den innenlandske flypassasjeravgiften kraftig.

Hvilke initiativ vil statsråden ta for å sikre Røros et godt flytilbud?


Les hele debatten