Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til fiskeriministeren

Om avslaget på kravet fra Finnmark og Nordland fylkeskommuner om å bli representert i konsultasjonsrunden tilknyttet forhandlingene i den norsk-russiske fiskerikommisjonen

Datert: 16.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Finnmark og Nordland fylkeskommune har krevd å bli representert i konsultasjonsrunden i tilknytning til forhandlingene i den norsk-russiske fiskerikommisjonen. De har fått avslag. Derimot er næringsinteressene, spesielt havfiskeflåten, sterkt representert.

Hva er begrunnelsen for at sterkt fiskeriavhengige fylker ikke får ta del i rådføringen?


Les hele debatten