Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å rette opp skjevheten som oppstår pga. trekket i rammetilskuddet til kommunene pga. elever i private skoler, og som rammer bl.a. Eigersund hardt

Datert: 16.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Eigersund kommune har privatskoler med til sammen 10,8 pst. av den samlede elevmassen. Det er neppe noen andre kommuner som er i en tilsvarende situasjon. Trekket i rammetilskuddet for elever i private skoler slår spesielt skjevt ut for Eigersund med så stor andel av elevene i private skoler. Kommunen mener selv at nettovirkningen er på rundt 5 mill. kroner per år.

Vil statsråden bidra til å rette opp denne skjevheten som rammer blant annet Eigersund kommune hardt?


Les hele debatten