Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til samferdselsministeren

Om mulighetene for at mindre, private selskaper kan tilby et lønnsomt rutenett etter de varslede nedleggelsene av Braathens ruter, f.eks. en rute Gardermoen-Tynset-Leirin-Vigra-Gardermoen

Datert: 16.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): De varslede nedleggelsene av Braathens ruter har vakt bestyrtelse i de aktuelle områdene.

Vil statsråden ta et initiativ for å se på mulighetene for at mindre, private selskaper kan tilby et lønnsomt rutenett, for eksempel i form av en "melkerute" Gardermoen-Tynset-Leirin-Vigra-Gardermoen?


Les hele debatten