Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til nærings- og handelsministeren

Om å få etablert eit tilbod om simulatortrening for hurtigbåtførarar, og at Høgskulen i Ålesund har fått avslag på søknad om tilskot til eit slikt tilbod

Datert: 16.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Sjøfartsdirektoratet vil no, etter "Sleipner"-ulykka, stille strengare krav til opplæring av hurtigbåtførarar. Eit spesielt viktig element her er simulatortrening. Høgskulen i Ålesund er langt framme når det gjeld simulatortrening. Dei har søkt 3 departement om tilskot for å kunne gi eit tilbod på hurtigbåtsimulator, men fått nei.

Vil statsråden ta initiativ, slik at ein kan få etablert eit slikt tilbod så snart som råd?


Les hele debatten