Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Om utdypende informasjon rettet mot utsatte grupper i forbindelse med ulvefrykt, og om finansiering av dette fra sentrale myndigheter

Datert: 20.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): I Våler i Østfold gir ulvefrykten seg utslag i psykiske plager i form av angst og depresjoner. Mange holder seg mest mulig innendørs, og skolebarn uteblir fra undervisning. Dette er eksempler på at ulven gir større omkostninger for samfunnet enn bøndenes tap av sau og bufe. Informasjonsarbeid har ikke gitt mindre ulvefrykt eller mindre aggresjon.

Mener statsråden det bør gis utdypende informasjon rettet mot utsatte grupper, og vil de sentrale myndighetene finansiere dette?


Les hele debatten