Muntlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til statsministeren

Om utslippsmål i det norske innspillet i klimaforhandlingene på Kyoto-konferansen, og en bekreftelse på at krav om byrdefordeling og felles gjennomføring ikke må hindre en avtale

Datert: 29.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV):


Les hele debatten