Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å bidra til fortgang i salget av prestegårder

Datert: 23.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I St.meld. nr. 64 (1984-85) ble det åpnet for salg av prestegårder. På 15 år har staten solgt 97 av totalt 190 prestegårder. I dag er 40 gårder til salgsvurdering, samt at om lag 20 skal tas opp til salgsvurdering. Dette viser at prosessen har tatt lang tid, til ergrelse for potensielle kjøpere.

Vil statsråden bidra til at det blir fortgang i salget?


Les hele debatten