Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til utenriksministeren

Om ILOs anbefaling til medlemslandene om å ta forbindelsene med Burma opp til vurdering, og treffe tiltak som gjør at landet ikke kan utnytte disse til å videreføre/utvide tvangsarbeidssystemet

Datert: 24.11.2000
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 29.11.2000 av utviklingsminister Anne Kristin Sydnes

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): ILO vil anbefale sine medlemmer om å ta sine lands forbindelser med Burma opp til vurdering, og treffe tiltak som gjør at Burma ikke kan utnytte forbindelsene til å videreføre eller utvide tvangsarbeidssystemet. Dette kan vanskelig forstås som annet enn en oppfordring til økonomiske sanksjoner, i tråd med anbefalingene fra Aung San Suu Kyi og Burmas folkevalgte representanter. ILOs vedtak effektueres 30. november 2000.

Hvordan har Norge tenkt å svare på ILOs oppfordring?


Les hele debatten