Spørretimespørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til miljøvernministeren

Om striden om de verneverdige husene i Kruses g. 7 og 9 på Frogner i Oslo, og å sørge for at Riksantikvaren underlegger fredningsforslaget fra Lille Frogner Vel realitetsbehandling

Datert: 24.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Statsråden er kjent med striden knyttet til de verneverdige husene i Kruses gate nr. 7 og 9 på Frogner i Oslo. Lille Frogner Vel har fremmet et fredningsforslag til byantikvaren i Oslo, som byantikvaren ikke vil realitetsbehandle. Samme fredningsforslag ligger også på Riksantikvarens bord. Her er den heller ikke behandlet, trolig fordi saken også ligger hos byantikvaren.

Vil statsråden sørge for at Riksantikvaren underlegger fredningsforslaget en realitetsbehandling?


Les hele debatten