Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til nærings- og handelsministeren

Om at de ansatte ved Nycomed Pharmas anlegg i Oslo fastholder at det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger da erverv ble godkjent i 1999

Datert: 24.11.2000
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 29.11.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): De ansatte ved Nycomed Pharmas anlegg i Oslo fastholder at det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger da erverv ble godkjent i august 1999. Vilkåret for å pålegge erververen å avhende de aktiva ervervet omfattet eller omgjøre vedtak om å legge ned fabrikken med over 200 arbeidsplasser skulle derved være til stede.

Kan statsråden ut fra de forsikringer som er gitt om at ervervet ikke ville føre til redusert produksjon i Norge, forsvare å ikke håndheve lovens bestemmelser?


Les hele debatten