Spørretimespørsmål fra Sverre J. Hoddevik (H) til fiskeriministeren

Om å gjere om avslaget på ein søknad om å drive utvida fritidsfiske i Sognefjorden frå ein mann som har anna inntekt og difor er avskoren frå å bli registrert i fiskarmanntalet

Datert: 24.11.2000
Besvart: 29.11.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Sverre J. Hoddevik (H)

Spørsmål

Sverre J. Hoddevik (H): Fiskeridepartementet avslo 20. oktober 2000 ein søknad om å drive utvidet fritidsfiske i Sognefjorden. Søkjaren ynskjer å prøve ut om han kan gjere eit fjordfiske som ikkje vert utnytte av etablerte yrkesfiskarer til eit levebrød. Av di søkjaren har anna inntekt, er han også avskoren frå å bli registrert i fiskarmanntalet.

Vil statsråden gjere om avslaget og ta initiativ til meir fleksible reglar som ikkje hindrar utvikling av verdiskaping og lønsamme arbeidsplassar i fjord- og kystområda?


Les hele debatten