Muntlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til olje- og energiministeren

Om usikkerheten rundt effekten av norske gasskraftverk på CO¨2-utslippene i Norden, og statsrådens uttrykksmåte overfor Stortinget i lys av dette

Datert: 01.11.2000
Besvart: 01.11.2000 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V):


Les hele debatten