Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om å få i drift igjen Gokstadfergene "Østfold" og "Vestfold", som har ligget i opplag i to år etter at selskapet mistet konsesjonen til ruten Horten-Moss

Datert: 13.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Gokstadfergene Østfold og Vestfold har ligget i opplag i Sandefjord i nærmere to år etter at selskapet mistet konsesjonen til ruten Horten-Moss. I et avholdt møte mellom Rederienes Landsforening og Stortingets samferdselskomite viste landsforeningen til et skrikende behov for nytt fergemateriell.

I lys av det dokumenterte behov, og at det er samfunnsøkonomisk uansvarlig å ha fergene liggende i opplag, vil samferdselsministeren ta et initiativ til at fergene kommer i drift igjen?


Les hele debatten