Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt målet om redusert utvinningstempo på norsk sokkel betyr at Norge skal si nei til nye gasskjøpere, med de negative miljøkonsekvenser det vil få

Datert: 13.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Regjeringen har varslet at den ønsker et redusert utvinningstempo på norsk sokkel. Statsråd Arnstad har samtidig klargjort at Norge skal stå ved sine leveringsforpliktelser av gass til kontinentet.

Betyr målet om redusert utvinningstempo at Norge skal si nei til nye gasskjøpere og overlate til andre å dekke den økende etterspørselen med de negative konsekvenser det vil få for miljøet?


Les hele debatten