Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til helseministeren

Om å få til ei stråleterapieining i Møre og Romsdal, då kreftsjuke døyr for tidleg fordi dei ikkje raskt nok får slik behandling

Datert: 13.11.1997
Besvart: 19.11.1997 av helseminister Dagfinn Høybråten

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): Kreftsjuke pasientar i Møre og Romsdal som treng stråleterapi må reise til Regionsykehuset i Trondheim, då dette er den einaste staden i vår helseregion som gir ei slik behandling. Årleg døyr fleire kreftpasientar i Midt-Noreg for tidleg fordi dei ikkje får rask nok stråleterapi. Dette er kritikkverdig.

Kva vil statsråden gjere for at også Møre og Romsdal kan få ein eining av stråleterapi?


Les hele debatten