Muntlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om budsjettopplegget for kommunesektoren i 2001, og at fortvila folkevalde i desse dagar sit og ser på korleis dei skal redusera tilbodet ein har i dag

Datert: 15.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp):


Les hele debatten