Muntlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til barne- og familieministeren

Om at barnehagene, spesielt de private, kommer dårligere ut neste år som følge av budsjettforslaget, og hvordan Arbeiderpartiet da skal få til lavere foreldrebetaling

Datert: 15.11.2000
Besvart: 15.11.2000 av barne- og familieminister Karita Bekkemellem

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H):


Les hele debatten