Muntlig spørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt det er forsvarlig at sikringsdømte pedofile soner utenfor fengslene i regi av Kriminalomsorg i frihet, når dette øker muligheten for nye overgrep

Datert: 22.11.2000
Besvart: 22.11.2000 av justisminister Hanne Harlem

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP):


Les hele debatten